Innlegg

Viser innlegg fra juli, 2018

Aurora av Rune F. Hjemås

Frankenstein av Mary Shelley (1818) på nynorsk

Yann Andréa Steiner av Marguerite Duras

Fyrste Kjærleik av Samuel Beckett