Down and Out in Paris and London

(Down and Out in Paris and London av George Orwell først utgitt i 1933, Harcourt publishing house, 213)

George Orwells "Down and Out in Paris and London" skildrer arbeidere og fattiges liv i de to byene, og fungerer derfor på mange måter som en slags reise dagbok. Fremfor å skrive om eksotiske byer de færreste, på denne tiden, ville besøke, dykker fortelleren vår noe ufrivillig ned i samfunn han tidligere ikke har kjent: Samfunn som for mange er like fremmede som eksotiske byer. Dette er forsåvidt også en sammenligning Orwell selv gjør. Beskrivelsene, med et snev av samfunnskritikk, står i fokus. Boken er i praksis delt i to, hvor en del skildrer arbeidet og arbeidsforholdene ved restauranter og hoteller i Paris, og den andre Londons slum. Samfunnskritikken blir desto skarpere i bokens andre del, når Orwell setter spørsmålstegn ved hvordan fattigdom oppfattes. I bunn og grunn er alle mennesker, skriver han. Men fortellerens fattigdom, er som han selv skriver, kun midlertidig. Han er kun fattig i påvente av en ny jobb. Orwell skriver godt, observerende og interessant med en stil som treffer meg midt i hjertet. Jeg er glad i "sakte" bøker, bøker hvor man skildrer livet tilsynelatende uten noen fast handling. Det er derfor jeg liker de to første kapitlene i Dracula, og alle sidene i "Down and Out".

Kommentarer

Populære innlegg