Ord som slutter på skap av Sanne Mathiassen

(Ord som slutter på skap av Sanne Mathiassen, 2019, Vigmostad og Bjørke, Anmeldereksemplar fra forfatter/forlag, roman for ungdom/unge voksne) 

Tomheten og den voldsomme ensomheten, begge gjengangere i Sanne Mathiassens forfatterskap, er like tilstedeværende i hennes tredje roman for unge voksne, Ord som slutter på skap. Dumpet av eks-samboeren velger dikterjeget å flytte usett tilbake inn i eks-samboerens leilighet, snarere bestemt: inn i klesskapet deres. Premisset, absurd og interessant på samme tid, åpner for surrealistiske og tidvis humoristiske betraktninger. Som i Mathiassens tidligere utgivelser, henholdvis Bare en time til og Dagene før mai, er fortellerens foreldre, av ulike grunner, fraværende. Mens faren i debuten Dagene før mai er død, og moren påfølgende fraværende av sorg, er farsfiguren i Ord som slutter på skap fraværende både fysisk og psykisk. Fortid veves sammen med nåtid når fortelleren i flere tilbakeblikk referer til et bestemt barndomstraume. Tilbakeblikkene er fragmenterte, til dels uklare, nærmest som en del av fortellerens underbevissthet -- samtidig gir de leseren en tilstrekkelig fornemmelse, men ikke konkret gjengivelse, av jegets forhold til tidligere hendelser samt avstand til faren. På tross av, eller kanskje fordi, farsfiguren og fortelleren lever nærmest parallelle liv, inntar farmoren en slags varm, tilstedeværende morsrolle. Jeg leser Ord som slutter på skap med vekt på relasjoner, både de faktiske og de som glimter med sitt fravær. I kanskje større grad enn Mathiassens tidligere, er Ord som slutter på skap likevel en roman om brudd og svikefulle kjærlighetsforhold, om forventninger til forholdet, til både seg selv og den andre. Når fortelleren lar absurde observasjoner (det absurde allerede integrert som bokens premiss) blande seg med de faktiske (skjønt leseren har vansker med å skille de to) blir Ord som slutter på skap også en beretning om det å takle brudd på høyst tvilsomt vis. Men kanskje aller mest: Om å forsøke kave seg videre, forbi feilslåtte relasjoner og vanskelige opplevelser.

Kommentarer

Populære innlegg